Vi har tilbud til grupper, enkeltpersoner, klubber og kretser, bedrifter, skoler, SFO-er og mesterskapsarrangører, som kan tilpasses til den enkeltes ønsker og behov etter nærmere avtale.

Vi tilbyr et bredt utvalg av sjakkopplegg, både online og ansikt til ansikt. Det meste av sjakklige opplegg er mulig å få til, men vi ser i hovedsak for oss følgende innfallsvinkler:

  • gjennomgang og analyse av partier og diverse sjakklige temaer
  • spille partier med påfølgende gjennomgang
  • kommentere tilsendte partier
  • skreddersy åpningsrepertoar
  • følge opp enkeltspillere under større turneringer
  • simultanoppvisning
  • foredrag
  • oppdrag i forbindelse med store sjakkbegivenheter
  • oppdrag for tv/radio/nett-tv
  • sjakkleir/kursing i skolens ferier

Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud!