Vår kompetanse som stormester og internasjonal mester i sjakk, og mange år i norgestoppen, gjør oss til høykompetente sjakktrenere. I miks med vår utdanning som lærer og barnevernspedagog, samt det faktum at vi begge har jobbet mye med barnesjakk, har vi et kompetanse- og erfaringsnivå som i sjakk-Norge, og faktisk også sjakk-verdenen er nokså unikt.

I vårt prosjekt med Grenland Sjakksenter ser vi for oss en unik tilnærming til rekruttering og videreutvikling, som såvidt oss bekjent ikke er forsøkt i Norge tidligere. Vi har et ønske om å igangsette og drive et system med en rød tråd og en helhet som sikrer best mulig forutsetninger for å skape et unikt sjakkmiljø i Grenland. Vi ser på sikt for oss å utfordre Norges største sjakkmiljøer på medlemstall såvel som kvalitet, og viktigst av alt ser vi for oss at vi skal skape det mest trivelige og inkluderende sjakkmiljøet i hele Norge!